Kadınlarda Tesettürün Tarihi! Tesettür Nedir?

Tesettür, genellikle İslam dininde kadınların örtünmesi anlamına gelir. Ancak, tesettürün tarihi sadece İslam’a özgü değildir. Aslında, tesettür uygulaması pek çok farklı kültürde ve dinde bulunmaktadır.

Tesettür, Arapça “sıkı bir şekilde örtmek” anlamına gelen “satar” kelimesinden türetilmiştir. İslam’da tesettür, kadınların bedenlerini örtmelerini ve erkeklerin dikkatini çekmemelerini amaçlar. İslam’da, tesettürün kökenleri Kuran’da belirtilen ayetlere dayanır. Bununla birlikte, tesettürün tarihi, İslam’ın ortaya çıkışından önceki dönemlere kadar uzanmaktadır.

23.04.2023
160
Kadınlarda Tesettürün Tarihi! Tesettür Nedir?

Tesettür, genellikle İslam dininde kadınların örtünmesi anlamına gelir. Ancak, tesettürün tarihi sadece İslam’a özgü değildir. Aslında, tesettür uygulaması pek çok farklı kültürde ve dinde bulunmaktadır.

Tesettür, Arapça “sıkı bir şekilde örtmek” anlamına gelen “satar” kelimesinden türetilmiştir. İslam’da tesettür, kadınların bedenlerini örtmelerini ve erkeklerin dikkatini çekmemelerini amaçlar. İslam’da, tesettürün kökenleri Kuran’da belirtilen ayetlere dayanır. Bununla birlikte, tesettürün tarihi, İslam’ın ortaya çıkışından önceki dönemlere kadar uzanmaktadır.

Antik Yunanistan ve Roma’da kadınlar, özellikle üst sınıflar, sıkıca örtünmüşlerdi. Kadınların saçlarını örtmeleri ve uzun giysiler giymeleri gelenekseldi. Ortaçağ Avrupa’sında da, kadınlar örtülmüştü ve giyim tarzları oldukça katıydı.

Orta Doğu’da, Yahudi ve Hristiyan kadınlar da örtünmüştü. Yahudilikte, kadınlar saçlarını örtmek için peruk takarlar ve uzun elbiseler giyerlerdi. Hristiyanlıkta, manastırlarda yaşayan kadınlar, örtülü giyinmeye özel önem verirlerdi. İslam’da, tesettür uygulaması, özellikle Peygamber Muhammed’in eşi olan Hz. Ayşe’nin örtülü giyinmesi ile öne çıkmıştır.

Tesettür uygulaması, İslam’ın yayılmasıyla birlikte dünya genelinde yaygınlaştı. Özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya’da tesettür uygulaması yaygındır. Ancak, tesettür uygulaması sadece İslam toplumlarında değil, aynı zamanda diğer dinlerde ve kültürlerde de yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.

Günümüzde, tesettür uygulaması tartışmalı bir konudur. Bazıları, tesettürün kadınların özgürlüğünü kısıtladığını ve kadınları erkeklerin bakışlarından koruyarak erkeklerin sorumluluğunu azalttığını düşünür. Diğerleri ise, tesettürün kadınların dinlerini yaşamalarına ve kendilerini ifade etmelerine olanak sağladığını ve aynı zamanda kadınların saygınlığını koruduğunu savunur.

Tesettürün tarihi çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır ve İslam’ın ortaya çıkışıyla birlikte yaygınlaşmıştır. Ancak, tesettür uygulaması sadece İslam dininde değil, diğer dinlerde ve kültürlerde de var olmuştur. Günümüzde, tesettür uygulaması hala tartışmalı bir konu olmakla birlikte, kadınların dinlerini yaşamalarına olanak sağladığı ve kadınların saygınlığını koruduğu savunulmaktadır.

Tesettürün tarihi, kadınların giyim tercihlerinin yanı sıra toplumsal normların ve kültürel değerlerin değişimine de bağlıdır. Kadınların örtülü giyinmesi, dini ve kültürel geleneklerin yanı sıra toplumsal ve siyasi faktörlerin de bir sonucudur. Özellikle günümüzde, tesettür uygulamasının kadınların kendi tercihleri olup olmadığı konusu sıkça tartışılmaktadır.

Sonuç olarak, tesettürün tarihi, farklı dinlerde ve kültürlerde kadınların örtünmesinin bir sonucu olarak var olmuştur. İslam’da tesettür, kadınların örtünmesi ve erkeklerin dikkatini çekmemesi amacıyla uygulanmaktadır. Günümüzde, tesettür uygulaması tartışmalı bir konudur ve kadınların giyim tercihlerinin yanı sıra toplumsal, kültürel ve siyasi faktörlerle bağlantılıdır.

Ancak, tesettürün tarihi boyunca, kadınların örtülmesi ve özgürlükleri arasında çelişki yaşanmıştır. Bazı kadınlar tesettür uygulamasını savunurken, diğerleri bunu baskı ve zorlama olarak algılamaktadır. Bu nedenle, tesettür uygulamasının kadınların kendi tercihleri olup olmadığı konusu halen tartışmalıdır ve kadınların kendi özgür iradeleriyle karar vermeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, tesettür uygulaması, kadınların saygınlığını korumaya yönelik bir amaç taşımaktadır. Kadınların bedenleri ve özellikle saçları, toplumsal olarak cinsel bir nesne olarak algılanabilmektedir ve bu da kadınların saygınlıklarını ve itibarlarını tehlikeye sokabilmektedir. Tesettür uygulaması, kadınların bedenlerini korumak ve saygınlıklarını korumak için bir çözüm olarak görülebilir.

Günümüzde, tesettür uygulaması, moda trendleri ve tarzlar arasında kendine yer bulmuştur. Tesettürlü kadınların kendi tarzlarını yaratması ve farklı kombinasyonlar denemesi mümkündür. Ancak, tesettür uygulamasının dayatılması veya zorunlu hale getirilmesi kabul edilemezdir.

Sonuç olarak, tesettürün tarihi kadınların giyim tercihlerinin yanı sıra toplumsal normların ve kültürel değerlerin değişimine bağlıdır. Tesettür uygulaması kadınların saygınlıklarını korumaya yönelik bir amaç taşımaktadır. Ancak, tesettür uygulamasının kadınların kendi tercihleri olup olmadığı konusu halen tartışmalıdır ve kadınların kendi özgür iradeleriyle karar vermeleri gerekmektedir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

 1. Selen dedi ki:

  Tesettür yani örtünmek yalnızca islam dininde değil diğer bütün dinlerde var olan bir olgu. Hatta semavi dinler öncesinde, asil kadınları köle kadınlardan ayırmak için de kullanılırmış. Kimi zaman dini amaçlar için değil sadece moda ve tarz için de kullanıldığı görülüyor. Dönemler boyunca ve farklı kültürlerde farklı şekilde örtünmek de bu sebeple normal karşılanıyor.

 2. Emre Yılmaz dedi ki:

  Verdiğiniz. Bilgiler. İçin. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık

  1. abdullh alahmd dedi ki:

   tercihlerinin yanı sıra toplumsal normların ve kültürel değerlerin değişimine de bağlıdır. Kadınların örtülü giyinmesi, dini ve kültürel geleneklerin yanı sıra toplumsal ve siyasi faktörlerin de bir sonucudur. Özellikle günümüzde, tesettür uygulamasının kadınların kendi tercihleri olup olmadığı konusu sıkça tartışılmaktadır

 3. Ömer emir dedi ki:

  Günümüzde tesettürü farklı farklı kulanıyorlar eski insanların kullandığından veya olması gereken dinimize uygun olmayan şekilde kullanıyorlar tesettürün bir adabı ve şekli vardır